مشاهده فیلترها

اگزوز سایلنسر برنجی ولومی

60,000 تومان120,000 تومان
اگزوز سایلنسر برنجی ولومی در قدم اول برای خرید صدا خفه کن (سایلنسر) پنوماتیک باید در مورد انواع آن آشنایی نسبی داشته باشید و نوعی از آنرا انتخاب کنید که بیشترین کارایی را برای شما داشته باشد و با سیستم شما تطابق داشته باشد. از جمله ی ای ویژگی ها میتوان به جنس، طریقه ی اتصال، فشار و دمای قابل تحمل اشاره کرد. انواع برنجی این سایلنسر ها مقاومت بالاتری داشته و همچنین قابل شستشو میباشند و به نسبت درصد زینک مناسبی دارد و در برابر خورندگی مقاوم تر است.

فلو اگزوز فنری برنجی

50,000 تومان100,000 تومان
فلو اگزوز فنری برنجی یا همان سایلنسر فنری یا اگزوز فنری برنجی، قطعه‌ای است کاربردی که برای تنظیم سرعت تجهیزات

کاتر شیلنگ پنوماتیک

85,000 تومان
کاتر شیلنگ پنوماتیک یک ابزار برشی است که برای برش و جدا کردن شیلنگ‌ پنوماتیک و لوله‌ها از مواد مختلف

تفنگی باد پلاستیکی

80,000 تومان
 تفنگی باد پلاستیکی یا تفنگ هوا یک قطعه اساسی در کمپرسورهای هوا است که برای خروج باد و هوا با

سه راهی T وسط رزوه

35,000 تومان75,000 تومان

سه راهی Y وسط رزوه

35,000 تومان75,000 تومان
سه راهی Y وسط رزوه
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی T بغل رزوه

35,000 تومان75,000 تومان
اتصال سه راهی مدل PD
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

اتصال پنج راهی پنوماتیک

24,000 تومان70,000 تومان
اتصال پنج راهی پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی Y پنوماتیک

15,000 تومان64,000 تومان
سه راهی Y پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی T پنوماتیک

14,000 تومان64,000 تومان
سه راهی T پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

رابط مستقیم دو سر متغیر

12,000 تومان60,000 تومان
اتصال مستقیم مدل PUG
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

رابط مستقیم دو سر ثابت

10,000 تومان50,000 تومان
اتصال مستقیم مدل PU
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

اتصال چهار راهی پنوماتیک

25,000 تومان48,000 تومان
اتصال چهار راهی پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی T متغیر پنوماتیک

20,000 تومان40,000 تومان
اتصال سه راهی مدل PEG
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی Y متغیر پنوماتیک

20,000 تومان40,000 تومان
اتصال سه راهی مدل PYG
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).  

رابط زانویی دو سر ثابت

12,000 تومان28,000 تومان
رابط زانویی دو سر ثابت
این نوع اتصالات زانویی پنوماتیک دو مسیر با جهات مختلف را به یکدیگر متصل نموده و همچنین مسیر جریان را نیز ۹۰ درجه عوض میکنند. معمولا دارای یک سر برنجی رزوه ای نری یا مادگی و یک سر دیگر فیتینگی شلنگ خور می باشند. همچنین این اتصال ها می توانند یک الی دو سایز قطر شیلنگ پنوماتیک را تغییر دهند برای مثال در یک سر شیلنگ پنوماتیک قطر ۶ متصل شده و در سر دیگر اتصال شیلنگ پنوماتیک قطر ۸ متصل شود.

ضربه گیر فستو festo آلمان

ضربه گیر فستو FESTO آلمان یکی از محصولات مهم در صنعت هیدرولیک و پنوماتیک است. ضربه گیر پنوماتیک فستو با

شیلنگ باد فستو آلمان

شیلنگ باد فستو آلمان یکی از محصولات پرکاربرد در انتقال هوای فشرده است. این شیلنگ پنوماتیک با استفاده از جنس

اتصالات فستو آلمان

شرکت فستو-FESTO، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی آلمانی در حوزه کنترل و اتوماسیون صنعتی است که با تولید انواع قطعات

قاپک وکیوم مدل SFF ایربست

ویژگی قاپک وکیوم مدل SFF ایربست
 • دارای اسکلت نگهدارنده داخلی بزرگ
 • موجود در سایز های مختلف
 • موجود در دو نوع سختی ۴۵ و ۶۰
 • دارای ساختار شیاردار

قاپک وکیوم مدل SF ایربست

وبژگی قاپک وکیوم مدل SF ایربست
 • ساخته شده از سیلیکون یا NBR
 • مناسب برای استفاده در سطوح صاف مانند ورق های فلزی
 • موجود در اندازه و سایزهای مختلف
 • تحمل دمای بالای محیط

قاپک وکیوم مدل SU ایربست

ویژگی قاپک وکیوم مدل SU ایربست
 • مناسب برای تمامی اجسام مقعر و محدب
 • مناسب احسام تخت و سطح صاف
 • بهترین گزینه برای اجسام با منحنی کم
 • موجود در انواع جنس سیلیکونی و NBR

پدال ۳/۲ پنوماتیک

پدال ۳/۲ پنوماتیک یک شیر پنوماتیک با کیفیت و کاربردی است که تحریک آن توسط اهرم آن انجام می‌شود. این